Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvornår Nubii Aps via www.Nubiibox.dk registrerer de personlige oplysninger, du afgiver, hvorfor vi har brug for at gemme dem, og hvordan de bliver håndteret.

 

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Nubii Aps er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores besøgende og kunder, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

NUBII ApS
CVR-nummer 39419378
Adresse Præstevej 80 
Julstrup
Postnummer og by 9530 Støvring

Indsamling af personlige oplysninger

Vi indsamler de oplysninger, som er nødvendige for vores arbejde, og som vi har hjemmel til at indsamle. Så når du giver samtykke til at modtage nyhedsbreve  eller handler på Nubiibox.dk, eller tilmelder dig for at få adgang til nubiibox.dk bruger signon, eller lignende, gemmer vi personoplysninger om dig, så vi kan kommunikere med dig.

Vi gemmer bl.a. følgende personoplysninger:

  • • Navn
  • • Adresse
  • • Telefonnummer
  • • Mailadresse

Vi benytter oplysningerne til at kontakte dig som kunde, bruger, interesseret i øvrigt og tidligere kunde med gode tilbud. Vi kontakter ikke personer, der er tilmeldt ”fravalgslisten” hos nubiibox.dk.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, bliver din e-mail-adresse brugt til at sende dig lejlighedsvise nyhedsmails.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?

I forbindelse med bruger registering opbevarer vi oplysningerne hos nubiibox.dk i op til 1 år efter udløbet af det seneste samtykke.,Herefter slettes de i vores systemer.

Når du køber produkter på nubiibox.dk og giver oplysninger om navn, adresse, telefon og e-mail, gemmer vi oplysningerne i op til 5 år efter du har handlet med os. Dette sker i henhold til lov om bogføring. Herefter slettes alle personoplysninger i nubiibox.dk.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

• Vi har vedtaget politikker for IT sikkerhed, og vores medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.

• Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. 

• Nubii ApS har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall og beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Alle data for betalingskort sendes over en sikker krypteret forbindelse til e-pay, hvor vi ikke har adgang til kortdata. 

Det er kun et begrænset antal medarbejdere i Nubii ApS, som har adgang til dine oplysninger. Derudover har Nubii ApS indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere om behandling af personoplysninger, som regulerer adgangen til dem.  

Data fra applikationer slettes igen

I det omfang vi opsamler data i applikationer, gør vi det udelukkende af statistikhensyn. De data, der opsamles af en given applikation på fx Facebook, beholder Nubii Aps kun i den tid, applikationen er i brug. Herefter slettes de hos os.

Hvad er dine rettigheder?

Nubii Aps  er ansvarlig for indsamling og håndtering af dine data.

Hvis du ønsker information om de oplysninger, som er registreret om dig, kan du henvende dig skriftligt Nubii Aps via mail på nubii@nubiibox.dk og få nærmere retningslinjer for, hvordan du kan få dine data udleveret.

Du har ret til at:

  • • få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format.
  • • at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • • at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk. Hvis du har spørgsmål om datasikkerhed, er du altid velkommen til at skrive til nubii@nubiibox.dk.